admin@chothuecongnhan.com
Trục chính Thái Bảo, khu KTX Canon, KCN Quế Võ 1, Nam Sơn, Bắc Ninh
0972 930 202

NHÂN LỰC THUÊ NGOÀI

Gửi tin nhắn cho chúng tôi
Osink Vina JSC
Trục chính Thái Bảo, khu KTX Canon, KCN Quế Võ 1, Nam Sơn, Bắc Ninh
admin@chothuecongnhan.com
0972 930 202
Call Now Button