admin@chothuecongnhan.com
Trục chính Thái Bảo, khu KTX Canon, KCN Quế Võ 1, Nam Sơn, Bắc Ninh
0972 930 202

NHÂN LỰC THUÊ NGOÀI

Danh sách thành viên

Công ty TM DV & SX VTH Badge
Công ty CP Đức Phương Manpower Badge
Công ty Tư vấn TM DV Đại Tín Badge
Công ty TNHH SJK Việt Nam Badge
Doanh nghiệp tư nhân Nguyên Ngọc Badge
Công ty truyền thông Hà Phong SMedia Badge
Call Now Button